Sunday, July 13, 2014

BETON FILM FESTIWAL + LETNIA OSSA 2014 SZCZECIN / 16.07.2014 21:00 /OGRÓD WILLI LENTZA/PL
Podczas warsztatów architektonicznych Letnia OSSA 2014 w Szczecinie wraz z BETON FILM FESTIWAL zapraszamy na kino plenerowe w ogrodzie Willi Lentza.

Będziecie mieli niepowtarzalną okazją zobaczyć (i to w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody) dwie świetne pozycje spośród filmowej oferty BETON FF, nawiązujące do tematu warsztatów, czyli ENTROPII:

1.
"Over Your Cities Grass Will Grow"
Hipnotyzujący portret jednego z czołowych, współczesnych niemieckich artystów – Anselma Kiefera. Reżyserka Sophie Fiennes (Z-boczona historia kina; Perwersyjny przewodnik po ideologiach) śledzi artystę, który na terenie opuszczonej fabryki jedwabiu we Francji buduje swój Gesamtkunstwerk. Fiennes używa techniki cinemascope (dającej panoramiczny, dwukrotnie dłuższy obraz niż normalnie), aby za pomocą ka-mery wędrować po świecie Kiefera. Artysta niczym dyrygent zarządza swoimi pracownikami w tworzeniu kolejnych części dzieła – dzieła, które w równej mierze opiera się na tworzeniu, co na akcie destrukcji. Czy Kiefera można nazwać architektem? Jeśli tak, to dla kogo buduje? W przeciwieństwie do architekta nie tworzy według planu, a ciągle improwizuje. Buduje dla siebie, nie zaprasza gości. Brak mu też,charakterystycznego dla architektów, optymizmu. Nie chce budować fundamentów nowego świata, lecz jego ruiny. Czy Kiefer jest więc antytezą architekta, posępnym prorokiem upadku naszej cywilizacji? Jak sam podkreśla w filmie, na (będącą jednocześnie tytułem filmu) biblijną obietnicę upadku ludzkich miast patrzy z nadzieją.

2.
"Dasniansky Raion"
opera elektroniczną artysty Cypriena Gaillarda
Fragment tekstu z katalogu festiwalowego: "[...]O entropii i pogrążaniu się świata w chaosie opowiada również opera filmowa Desniansky Raion (2007), którą artysta stworzył we współpracy z francuskim muzykiem alternatywnym (i byłym śpiewakiem operowym) Koudlamem. Głównymi bohaterami są tu modernistyczne budynki z różnych stron świata. W każdym z nich widać ślad kompromitacji dwudziestowiecznych społecznych utopii."


MORE:
http://betonff.pl/
BETON Film Festival
Letnia OSSA 2014 Szczecin


!!!
Chcielibyśmy także serdecznie podziękować Klubowi Delta, za współpracę i pomoc w kwestiach sprzętowych! A niedługo po Letniej OSSIE w Szczecinie zaprosić na kolejną porcję kinematografii podczas DĄBSKICH WIECZORÓW FILMOWYCH
(więcej informacji znajdziecie na stronie Klubu Delta:http://www.delta.ehost.pl/index.php?m=program&id=8&subid=439)

Dąbskie Wieczory Filmowe
!!!

Saturday, July 12, 2014

LECTURER: profesor Wojciech Krysztofiak

/EN
Wojciech Krysztofiak, professor of philosophy, graduate of Faculty of Philosophy at
John Paul II Catholic University of Lublin (1987 r.). In 1997, he defended his doctoral
thesis at Faculty of Humanities at Jagiellonian University in Cracow. In 2006, he
achieved his habilitation at Faculty of Philosophy and Sociology at University of Marie
Curie-Skłodowska in Lublin. He teaches mathematical logic, general logic, semantics,
philosophy and phenomenological theories of mind at Faculty of Humanities at
University of Szczecin (Poland). He is author or co-author of 6 books and numerous
scientific publications in magazines on (ISI) Master Journal List: „Synthese”, „Husserl
Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of
Logic”, „Foundations of Science”. He has participated in the philosophic seminar in Paris,
organized on occasion of accession of Poland to European Union. He was scholar of „The
Norwegian Research Council for Science and the Humanities” and „The Soros Foundation-
Open Society Institute”. He is a member of execution group the Rationalist International
(worldwide organization promoting atheistic ideas under the patronage of prof. Richard
Dawkins from Oxford University), however personally he is follower of logical empiricism –
not atheism in fact. He was defended by Helsinki Committee of Human Rights in process
against Poland accused of limitation of freedom of speech; he is a blogger, who’s texts were
displayed over million times; he is a scientist invited to prestigious scientific events in Poland
and he is cited in worldwide humanities; he is defender of artists sentenced for insulting the
religious feelings. He has experience in sphere of marketing and organization of market
research. In 2014 elections he was a candidate to European Parliament. He appreciates
public discussions with young, skilled people./PL
Wojciech Krysztofiak, profesor filozofii, absolwent Wydziału Filozoficznego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (1987 r.). W 1997 roku obronił pracę doktorską na Wydziale
Humanistycznym UJ w Krakowie. W 2006 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego
na Wydziale Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wykłada logikę matematyczną, logikę ogólną, metodologię nauk, semantykę, filozofię
oraz fenomenologiczne teorie umysłu na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Szczecińskiego (Polska). Jest autorem lub współautorem 6 książek oraz licznych
publikacji naukowych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej: „Synthese”, „Husserl
Studies”, „Axiomathes”, „Semiotica”, „Filozofia Nauki”, „History and Philosophy of
Logic”, „Foundations of Science”. Uczestniczył w seminarium filozoficznym w Paryżu
zorganizowanym z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Był stypendystą „The
Norwegian Research Council for Science and the Humanities” oraz „The Soros Foundation-
Open Society Institute”. Jest członkiem grupy wykonawczej The Rationalist International
(światowej organizacji promującej idee ateistyczne, której patronuje prof. Richard Dawkins
z Oxford University), choć sam jest zwolennikiem empiryzmu logicznego, a nie – ateizmu.
Był broniony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w sprawie przeciwko Polsce
o ograniczanie wolności słowa; jest blogerem, którego teksty zostały „odsłonięte” w
Internecie ponad milion razy; naukowcem zapraszanym na prestiżowe wydarzenia naukowe
w Polsce i cytowanym w światowej humanistyce; obrońcą artystów skazywanych za
obrazę uczuć religijnych, miedzy innymi Dody oraz Nergala. Jego hobby jest techniczna
analiza rynków finansowych. Ma liczne doświadczenia zawodowe w dziedzinie marketingu
i organizacji badań rynkowych. W wyborach w 2014 roku był kandydatem do Parlamentu
Europejskiego. Ceni publiczne dyskusje ze zdolnymi, młodymi ludźmi.
.

Friday, July 11, 2014

/EN
We will face and follow the theme of ENTROPY. We want to answer a bunch of questions that usually tend to be only the subject of physics but actually relate both to the problems of today’s society and furthermore directly to architecture and urban planning.

Is it possible to find the rhythm in the chaos? One rule, according to which seemingly not coherent elements have been scattered? Inversing that tendency, can we create the principle that would let us reconstruct the existing random configurations? If we repeat some simple procedures multiple times in different ways will the outcome be always the same? Do the factors determining transition from well-organized system to a state of chaos exist? If they do, then why?

Based on both your own observations of Szczecin and debatable and controversial theory, that the most difficult task is to generate the random configuration, build your own definition of the ENTRYPY phenomenon. Exploring your deep ways of the space perception, we want you to present the answer in perceptible, existing real form and show it’s presence in the space of Szczecin.
All of project made during the SUMMER OSSA 2014 in Szczecin architectural workshop will be presented in the Villa’s garden on Saturday and will stay there until the end of the summer holidays./PL
Podczas warsztatów Letnia OSSA 2014 w Szczecinie zmierzymy się z ENTROPIĄ. Chcemy znaleźć odpowiedzi na szereg pytań, które najczęściej stawiane są w świecie fizyki, chemii, matematyki, a przecież bezpośrednio odnoszą się do problemów dzisiejszego społeczeństwa, a także architektury i urbanistyki...


Czy w chaosie można znaleźć rytm, klucz według którego pozornie nieskładne elementy zostały rozsypane? Czy odwracając tą tendencję można stworzyć wzór tworzący układy zupełnie przypadkowe? Czy powtarzając proste zabiegi i proste czynności wielokrotnie w różnych kierunkach ich efekt zawsze będzie taki sam? Czy i dlaczego istnieją czynniki powodujące wyjście układu uporządkowanego w stan chaosu?

W oparciu o dyskusyjną i pozostawiającą potężne pole do interpretacji teorię, iż najtrudniej wygenerować układ losowy. Odkryjcie swoje najgłębsze pokłady postrzegania przestrzeni i zbudujcie własną interpretację zjawiska ENTROPII w oparciu o obserwację Szczecina. Chcemy abyście przedstawili odpowiedź na zadany temat w namacalnej, istniejącej w rzeczywistości formie i pokazali jej działanie w przestrzeni Szczecina. Wszystkie stworzone projekty będą zaprezentowane w ogrodzie Willi Lentza podczas sobotniego finisażu i zostaną tam do końca wakacji. 


DOWNLOAD
.

Saturday, July 5, 2014

TUTOR: Bartosz Haduch


/EN/PL
Bartosz Haduch – architekt, nauczyciel akademicki, publicysta, laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów architektonicznych, autor licznych publikacji (m.in. w Mark-Magazine , Domus , A B ) oraz książek ( architectourism - iszpania i erzog de Meuron. Architekci (i) artyści ). Po studiach i praktyce zawodowej w Holandii, Hiszpanii i Austrii rozpoczął działalność projektową w Krakowie. Od 200 roku prowadzi grupę NArchitekTURA, łączącą działania z zakresu urbanistyki, architektury, projektowania krajobrazu, designu i grafiki. NArchitekTURA w 2010 roku została uznana przez magazyn Wallpaper* za jedną z trzydziestu najciekawszych młodych pracowni na świecie.
Friday, July 4, 2014

THE LIST OF PARTICIPANTS !!!

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY
 1. Kaszewski Marek 


EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 1. Lazauskas Marius 


POLITECHNIKA KRAKOWSKA
 1. Ławicki Jakub 
 2. Kacper Kępiński 
 3. Katarzyna Gołuszka 
 4. Mikosz Jacek 
 5. Katarzyna Antosz 
 6. Michał Załuski 
 7. Marek Weronika 
 8. Gryc Aleksandra 
 9. Kowalska Agata 
 10. Nowak Anita 
 11. Girek Bartosz 
 12. Rachwał Ewelina 
 13. Balcerowski Maciej 
 14. Kijewska Władysława 
 15. Ryska Karol 
 16. Żurek Diana 
 17. Gawłowska Ewa 
 18. Jakóbek Alicja 
 19. Obersztyn Kornelia 
 20. Pacek Monika 
 21. Ryłko Przemek 
 22. Strejczek Michał 
 23. Ziółkowska Agnieszka 


ASP W KRAKOWIE
 1. Szpunar Marta 
 2. Romanowska Magdalena 


POLITECHNIKA GDAŃSKA
 1. Stachowska Oliwia 
 2. Włodarczyk Paulina 
 3. Hinca Agata 
 4. Marszałek Marta 
 5. Kozłowska Ewa 


POLITECHNIKA POZNAŃSKA
 1. Majewski Dawid 
 2. Radwański Maciej 
 3. Kurdupska Monika 
 4. Majchrzycka Katarzyna 
 5. Buta Maksym 
 6. Fimir Czarnecki Tomasz 
 7. Kałużna Paulina 

UA W POZNANIU
 1. Śmierzchalska Anna 
 2. Kowalczyk Marta 
 3. Grzyb Dominik 
 4. Kowalik Joanna 
 5. Skibińska Klaudia 


POLITECHNIKA WARSZAWSKA
 1. Krokos Katarzyna 
 2. Zinger Krzysztof 
 3. Strzelecka Katarzyna 
 4. Głowacka Monika 
 5. Osowiecka Marta 

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
 1. Ciećwierz Katarzyna 


POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
 1. Matynia Marta 
 2. Młynarski Bartosz 
 3. Krzemień Grzegorz 


POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 1. Grabara Katarzyna 
 2. Ławrynowicz Patryk 
 3. Bocian Angelika 
 4. Cłapińska Estera 
 5. Dziopa Katarzyna 


POLITECHNIKA LUBELSKA
 1. Romanowicz Małgorzata 
 2. Flisiak Weronika 
 3. Chęcińska Beata 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA
 1. Zając Martyna 
 2. Wrona Karolina 
 3. Kawa Paulina 
 4. Małek Alicja 
 5. Majczak Karolina 
 6. Drozd Angelika 


POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
 1. Kotlicka Karolina 
 2. Ewa Plucińska 
 3. Michał Czeszejko - Sochacki 
 4. Wioletta Sarara 
 5. Brząkała Justyna 
 6. Wójcik Bartosz 
 7. Jezierska Agata
 8. Pietrosian Monika 
 9. Komendacka Ela 
 10. Pater Paula 
 11. Cempel Ewa 
 12. Kozera Anna 
 13. Sokalska Anna 
 14. Stepczyńska Katarzyna 
 15. Drohomirecka Adrianna 
 16. Fret Mateusz
 17. Limisiewicz Kaja 
 18. Łochnicki Grzegorz 


POLITECHNIKA ŚLĄSKA
 1. Katarzyna Pająk 
 2. Orzeł Magdalena 
 3. Olszowy Paulina 
 4. Potoczek Filip
 5. Malara Michał 
 6. Krawiec Patrycja 
 7. Rubin Justyna 
 8. Wichrowski Jan
 9. Różnowski Piotr
 10. Wręczycki Jakub 


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
 1. Walicki Łukasz 
 2. Żołud Daria 


ZUT W SZCZECINIE
 1. Paulina Krupińska 
 2. Leoniewska Ela 
 3. Komada Patrycja 


* * *
LISTA REZERWOWA
 1. Artemiuk Joanna 
 2. Opalińska Alicja 
 3. Molenda Sonia 
 4. Pabich Katarzyna 
 5. Gruca Marta 

TUTORS: MXL4


/EN
Studio MXL4 architects has functioned on market since 2004 and is run by the graduates from faculty of Civil Engineering and Architecture, Szczecin University of Technology: Norbert Białek, Tomasz Maksymiuk i Jerzy Szparadowski. MXL4 is specializing mainly in the public utility building projects but in their portfolio projects from the engineering objects to the small architecture, interior and industrial design appear as well./PL
Pracownia MXL4 architekci funkcjonuje na rynku od 2004 roku, tworzą ja absolwenci WBiA PS Norbert Białek, Tomasz Maksymiuk i Jerzy Szparadowski. MXL4 specjalizuje się w projektach budynków użyteczności publicznej, ale w portfolio pracowni znajdują się też projekty od obiektów inżynieryjnych do małej architektury, wnętrz i wzornictwa przemysłowego.check: